Mẫu đơn kiến nghị và các bước viết đơn kiến nghị đúng quy định của pháp luật

MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ VÀ CÁC BƯỚC VIẾT ĐƠN KIẾN NGHỊ ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hoạt động kiến nghị có ý nghĩa quan trọng trong các lĩnh vực đời sống và xã hội. Việc kiến nghị không chỉ giúp cho các cơ quan, tổ chức quản lý đón nhận được những thông tin hữu ích mà còn giúp đưa ra những giải pháp chính đáng góp phần hoàn thiện các chủ trương, biện pháp và các chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực.

Căn cứ pháp lý:

Luật tiếp công dân 2013

1. Mẫu đơn kiến nghị là gì?

Mẫu đơn kiến nghị là một văn bản dùng để trình bày ý kiến hay nguyện vọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức về một vấn đề nào đó liên quan đến việc thực hiện đường lối, chủ trương hay chính sách pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chính đáng của những cá nhân, cơ quan, tổ chức đó.

Xem thêm về thủ tục mở trung tâm dạy thêm

2. Quy định của pháp luật về kiến nghị

Người kiến nghị là một chủ thể trong mối quan hệ pháp luật, người kiến nghị có những quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, quyền và nghĩa vụ của người kiến nghị được quy định tại Điều 7 Luật Tiếp công dân 2013 như sau:

2.1 Quyền của người kiến nghị:

+ Được trình bày, đề đạt về những nội dung mình muốn khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị, phản ánh lên các cơ quan chức năng có liên quan;

+ Được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn về những nội dung liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị, phản ánh của mình;

+ Có quyền được khiếu nại hay tố cáo đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật của người tiếp công dân;

+ Nhận thông báo về việc tiếp nhận đơn kiến nghị, kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền;

+ Đối với trường hợp mà người khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị, phản ánh không thể sử dụng thông thạo được tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch cho mình;

+ Ngoài ra còn có các quyền khác theo quy định pháp luật về việc khiếu nại, tố cáo.

2.2 Về nghĩa vụ của người kiến nghị khi ở nơi tiếp công dân:

+ Phải nêu rõ họ tên và địa chỉ hoặc có thể xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền người kiến nghị (nếu có);

+ Phải có thái độ đúng mực và tôn trọng người tiếp công dân;

+ Phải trình bày sự việc một cách trung thực, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến việc kiến nghị, phản ánh; ký xác nhận nội dung trình bày đã được người tiếp công dân đã ghi chép lại;

+ Nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ các nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người được phân công tiếp công dân;

+ Trường hợp có nhiều người cùng kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì phải cử người đại diện ra để trình bày việc kiến nghị, phản ánh.

3. Hướng dẫn viết đơn kiến nghị đúng quy định của pháp luật.

3.1 Xác định nơi có thẩm quyền giải quyết kiến nghị

Đầu tiên bạn phải chắc chắn rằng nơi gửi đơn kiến nghị phải là cơ quan chức năng có nhiệm vụ xem xét và giải quyết đơn kiến nghị. Để kiểm chứng điều này, bạn có thể tra cứu trên website của chính quyền địa phương hoặc đến trực tiếp văn phòng hành chính để hỏi.

Sau đó, chỉ cần đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết kiến nghị để nộp đơn. Nếu như cơ quan này từ chối việc giải quyết nội dung kiến nghị, khiếu nại của bạn thì bạn có thể đưa đơn lên trên như cấp quận huyện hoặc cấp tỉnh để được xem xét và giải quyết.

3.2: Thu thập đủ số lượng chữ ký

Việc thu thập đầy đủ chữ ký rất quan trọng vì làm cho nội dung kiến nghị của bạn có đủ căn cứ. Vì vậy nếu bạn đặt mục tiêu là 100 chữ ký thì bạn cần phải thu thập cho đủ số lượng. Bên cạnh đó, để việc xin chữ ký trở nên có ích thì bạn cần tìm hiểu và hướng dẫn cho mọi người ký đơn kiến nghị theo đúng chuẩn.

3.3: Xác định phương tiện thích hợp để kiến nghị

Hiện nay sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng, việc gửi đơn trực tiếp có lẽ chỉ phù hợp khi bạn muốn kiến nghị một vấn đề gì đó với đơn vị trực tiếp. Ngoài ra, cũng có thể gửi kiến nghị thông trung gian như phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, hãy lưu ý chọn những chính thống, uy tín để trình bày hoặc gửi đơn kiến nghị của mình, tránh bị các đối tượng xấu, các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

3.4 Nội dung phù hợp

Nội dung được trình bày trong đơn kiến nghị phải phù hợp với mục đích của người kiến nghị cũng như tuân theo các quy chuẩn về pháp luật và đạo đức. Đặc biệt, nội dung kiến nghị phải khách quan và tuyệt đối không vi phạm hay làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân hay tổ chức khác.

Câu văn phải được trình bày một cách ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc, dễ hiểu và bao gồm việc đề cập đến những tổ chức, cá nhân cần kiến nghị; từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp của bản thân người kiến nghị với vấn đề thực tế.

3.5 Mẫu đơn kiến nghị cần chuẩn

Khi viết đơn kiến nghị, người viết cần thực hiện tuân theo mẫu đơn chuẩn được đề ra. Theo đó hiện nay tuỳ theo nội dung kiến nghị của một tập thể hay một cá nhân mà mẫu đơn kiến nghị cũng khác nhau. Mẫu đơn kiến nghị tập thể sẽ yêu cầu nhiều thông tin hơn vì liên quan đến nhiều bên cũng như đại diện của các bên tham gia kiến nghị.

Nhưng về cơ bản thì người đứng ra làm đơn kiến nghị cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như: họ và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại, số điện thoại liên hệ. Xem thêm về thủ tục Hướng dẫn tách thửa tại Hà Nội.

3.6 Theo dõi trình tự đơn kiến nghị được giải quyết

Do tính chất đặc thù và sự khác nhau của từng loại đơn kiến nghị nói trên, nên công dân không thể áp dụng theo đúng trình tự và thủ tục giải quyết như đối với các đơn khiếu nại, tố cáo.

Một khi đã xác định được vụ việc (nội dung) thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cá nhân hoặc cơ quan phải căn cứ vào nội dung và tính chất của từng vụ việc đó để có thể đưa ra các biện pháp giải quyết một cách phù hợp, chính xác và đúng pháp luật.

Để có được mẫu đơn kiến nghị chuẩn nhất, bạn đọc có thể tham khảo Mẫu văn bản kiến nghị của Luật Việt Chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

……., ngày …  tháng …  năm …

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ

(Về việc ………………)

Kính gửi: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG…………

Tôi là: ……………………………………

Căn cước công dân số: ………………………….

Đăng ký thường trú tại: ……………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú tại: ……………………………………………………………………………..

Ngày ……………, tôi là người gửi đơn khiếu nại tới Chủ tịch UBND xã/phường……, đề nghị xem xét, giải quyết khiếu nại của tôi liên quan đến hoạt động ………………

Liên quan đến đơn khiếu nại của tôi, ngày …………., UBND xã/phường …… đã có văn bản yêu cầu tôi làm lại đơn kiến nghị theo hướng dẫn của tổ tiếp công dân xã …… với lý do đơn khiếu nại của tôi là không đúng nội dung, không đúng cơ sở. Liên quan đến yêu cầu này của UBND xã/phường……….., tôi có quan điểm, ý kiến trả lời như sau:………………………………………………………………………………………

Chính vì vậy, tôi khẳng định rằng toàn bộ nội dung và yêu cầu khiếu nại của tôi được thể hiện trong đơn khiếu nại gửi chủ tịch UBND xã/phường………. vào ngày ………. là hoàn toàn hợp pháp và có căn cứ xác đáng.

Vì vậy, tôi kính đề nghị Chủ tịch UBND xã/phường ………. xem xét, giải quyết đơn khiếu nại ngày …………. của tôi theo quy định của pháp luật.

Xem thêm về thủ tục cấp sổ đỏ cho thuê đất hàng năm

Nhằm đảm bảo khách quan và có thể nhanh chóng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Tôi sẽ mời luật sư tham gia bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Tôi yêu cầu chủ tịch UBND xã/phường ………… phối hợp giải quyết và thực hiện báo trước lịch làm việc một khoảng thời gian dài hơn để luật sư có thể sắp xếp công việc.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND xã/phường…………. xem xét, giải quyết đơn khiếu nại ngày …………… của tôi theo quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người kiến nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Trên đây là toàn bộ nội dung quy định pháp luật về kiến nghị và cách viết đơn kiến nghị của Luật Việt Chính gửi tới bạn đọc. Hy vọng sẽ đem lại thông tin hữu ích cho quý khách hàng và bạn đọc.

Luật Việt Chính hỗ trợ các thủ tục về hành chính

– Gọi điện tới số điện thoại 0368.668.629 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày nội dung vụ việc và nhận được tham vấn trực tiếp từ các Luật sư giàu kinh nghiệm

– Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

– Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

– Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

– Chúng tôi có thể trả lời tin nhắn trên website này.

Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp thắc mắc đến bạn đọc.

Trân trọng!

Bài viết liên quan