Mẫu đơn khiếu nại trường hợp bị chậm trả kết quả

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI TRƯỜNG HỢP BỊ CHẬM TRẢ KẾT QUẢ

Khiếu nại là một quyền của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp khi phát hiện ra các hành vi sai trái của cơ quan có thẩm quyền, hoặc các quyết định hành chính của cơ quan ban hành. Vậy khiếu nại cần phải viết như thế nào? Mẫu đơn khiếu nại ra sao? Bài viết dưới đây sẽ dưới dẫn và mang tới mẫu Đơn khiếu nại tới cho quý bạn đọc. 

1. Khiếu nại là gì?

Khiếu nại là việc công dân, cơ qua, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trong đó: 

– Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

– Hành ci hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

– Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức. 

2. Hình thức khiếu nại:

Người khiếu nại có thể khiếu nại bằng hai hình thức là trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

3. Mẫu đơn khiếu nại:

TẢI: Mẫu đơn khiếu nại trường hợp bị chậm trả kết quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:        Giám đốc chi nhánh Khu vực …………………………

                     – Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/thành phố……………

                             – Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/thành phố…….

                                – Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường thành phố/tỉnh….

      – Chánh Thanh tra thành phố/tỉnh…………..

          – Chủ tịch UBND thành phố/tỉnh………………

          Người khiếu nại:     ………………………………………………….

          Sinh ngày: ………………………………………………………………

Số CCCD: …………………………. do ……………………………………..cấp ngày ………………

          Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

          Người bị khiếu nại: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/thành phố ……..– Chi nhánh Khu vực …………………………………………(Địa chỉ: ………………………………………………………)

          Tôi viết đơn này để khiếu nại hành vi hành chính như sau:

Nhận ủy quyền từ ông ………………….. và bà bà ………………, cuối tháng ….. năm ………, tôi đã nhiều lần liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực ………………………….. để nộp hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số …………………. sang mẫu mới theo quy định. Chỉ một thủ tục đơn giản như vậy nhưng Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… đã sáng tạo ra nhiều thủ tục nhỏ khiến tôi mất 3 buổi làm việc mới có thể nộp được hồ sơ. Buổi đầu tiên, tôi phải giao hồ sơ cho một người không rõ vai trò trong Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… kiểm tra, sau khi kiểm tra xong, tôi được cán bộ đó viết tên vào một danh sách để hôm khác tới lấy số. Theo hẹn, vào một buổi làm việc khác, tôi đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… để lấy số nộp hồ sơ. Tôi đến đúng hẹn và được cán bộ trực ban bấm số nộp hồ sơ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà hồ sơ của tôi không được nộp trong ngày hôm đó và được hẹn sang một ngày khác tới nộp hồ sơ với điều kiện phải cầm theo số cũ để đến đổi. Trải qua nhiều bước gian truân như vậy, cuối cùng tôi cũng nộp được hồ sơ vào ngày ………………….. Tôi đã được nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số ………………….. ngày ……….. của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực ……………. Trên giấy hẹn ghi thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày …………… Những tưởng sau khi đã thử thách lòng kiên trì của tôi thì Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… sẽ dừng lại nhưng thực tế là họ vẫn tiếp tục. Đến nay đã là ngày ………………, tôi vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết hồ sơ mà không có bất cứ thông báo hay bất cứ lời xin lỗi nào. Vốn là phận “con sâu cái kiến”, tôi không dám làm mất thời gian “vàng ngọc” của những cán bộ đầy quyền uy tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… tôi không dám làm phiền gì họ. Đến ngày …………………., tôi đến nhận kết quả thì được biết hồ sơ chưa có kết quả. Tôi hỏi cán bộ thì được trả lời lý do chậm kết quả là vì “hồ sơ bị chậm.”  Sau đó nhiều lần tôi gọi điện tới số điện thoại được ghi trên giấy hẹn nhưng đa phần không có người nhấc máy dù trong giờ hành chính, không rõ cán bộ bận đi công tác hay du ngoạn hay bận việc cá nhân gì mà một cuộc điện thoại cũng khó khăn đến vậy. Cũng có những hôm tôi cảm giác mình may mắn như trúng số độc đắc khi bất chợt cán bộ nghe điện thoại và giải thích rằng hồ sơ làm xong nhưng chưa được ký duyệt, tôi chỉ cần tiếp tục chờ đợi. Do mất niềm tin vào cán bộ và nhiều lần không thấy có người bắt máy, thỉnh thoảng tôi phải chạy lên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… để hỏi tình trạng hồ sơ của mình nhưng kết quả vẫn vậy, tiếp tục là sự chờ đợi mòn mỏi. Tôi nhận thấy hành vi của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, khiến tôi cảm thấy có biểu hiện của sự quan liêu, tắc trách, thậm chí phải đặt dấu hỏi lớn về nhân cách của những người có liên quan. Cụ thể như sau:

Tham khảo: Mẫu đơn khiếu nại về việc khiếu nại yêu cầu trái pháp luật

1. Quá hạn giải quyết hồ sơ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số …………. ngày ……….. của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… hẹn thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày …………….. Tính đến ngày ……………….. thì đã quá hạn giải quyết hồ sơ đến ………. ngày và vẫn còn nguy cơ bị kéo dài thêm nữa.

Trong giấy tiếp nhận nêu trên có nêu “Thời gian giải quyết không bao gồm thời gian thẩm định lấy ý kiến các cơ quan hữu quan; Thời gian bổ sung hồ sơ cần phải làm rõ một số nội dung; Thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ” nhưng nhưng nội dung này hoàn toàn không có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ của tôi. Trước khi thực hiện thủ tục này, Giấy chứng nhận nêu trên đã được thực hiện thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính nên đã được lấy ý kiến, hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/ huyện………..(tôi đã phải chờ khá lâu cho quãng thời gian đó) nên không thể phát sinh việc xin ý kiến và hồ sơ thêm một lần nữa. Thời gian bổ sung hồ sơ cần phải làm rõ một số nội dung cũng không được thông báo, không được nêu rõ nên đương nhiên không có căn cứ. Vấn đề về ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ thì đương nhiên ngày hẹn trả hồ sơ cũng đã loại trừ rồi.

Mở rộng thêm về trường hợp này, theo quy định tại số hồ sơ TTHC: 1.004199, mục 25, Phụ lục danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai (Kèm theo Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội), thời hạn thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ là 07 ngày làm việc. Vì vậy, vì bất cứ lý do gì thì hồ sơ của tôi cũng đã bị chậm trả kết quả quá lâu.

Như vậy, hành vi chậm trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… là trái pháp luật.

2. Không có thông báo, xin lỗi theo quy định.

          Khoản 9, Điều 19, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và khoản 3, điều 15 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định: “Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận Một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.” Tuy nhiên trên thực tế thì tôi chưa nhận được văn bản xin lỗi nào, thậm chí một lời nói xin lỗi hay một thông báo bằng văn bản cũng không có.

          Do vậy, tôi nhận thấy hành vi không xin lỗi, không thông báo bằng văn bản của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… là trái pháp luật.

          Từ những lẽ trên, tôi yêu cầu Quý vị giải quyết những yêu cầu sau đây:

  • Thứ nhất, buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… chấm dứt những hành vi hành chính trái pháp luật nêu trên.
  • Thứ hai, buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… ngay lập tức trả kết quả cho tôi theo quy định.
  • Thứ ba, buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… xin lỗi và bồi thường những tổn thất về thời gian, công sức cũng như những chi phí tôi đã bỏ ra.
  • Thứ tư, trực tiếp thực hiện hoặc kiến nghị, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra hoặc điều tra để làm rõ những vi phạm tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/ thành phố…..– Chi nhánh khu vực …………… biệt, cần làm rõ vấn đề việc có hay không những sự tiêu cực, sách nhiễu, tham nhũng,….
  • Thứ năm, xem xét trách nhiệm của tập thể, của cá nhân để có những hình thức xử lý kỷ luật và các biện pháp xử lý thích đáng khác (nếu có).

Kính thưa Quý vị, tôi tin tưởng vào sự công tâm, tuân thủ pháp luật của Quý vị. Vì vậy, tôi xin phép không nhắc lại nội dung của Luật khiếu nại 2011 và các văn bản khác có liên quan. Rất mong Quý vị giải quyết Đơn khiếu nại của tôi theo đúng các quy định về thời hạn, quy trình, nội dung giải quyết khiếu nại.

Mọi phản hồi, Quý cơ quan vui lòng gửi đến địa chỉ: …………………………. hoặc số điện thoại: ………………………………..

Tôi chân thành cảm ơn!                                                                                      

Người làm đơn

Văn bản gửi kèm:

  • Giấy tiếp nhận hồ sơ
  • Giấy ủy quyền
  • Bản photo Căn cước công dân

Lưu ý: Mẫu đơn này áp dụng cho công dân khi muốn đòi lại quyền lợi của bản thân mình

Trên đây là mẫu đơn khiếu nại về việc chậm trả kết quả mà Luật Việt Chính muốn gửi tới quý bạn đọc, hy vọng mẫu đơn khiếu nại này sẽ giúp ích được cho quý bạn đọc. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua Website này hoặc qua Zalo 0911.111.099 chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc đến quý bạn đọc 24/7.

Trân trọng!

Bài viết liên quan