Mẫu đơn kiến nghị trong trường hợp bị từ chối giải quyết hồ sơ sang tên sổ đỏ

MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ TỪ CHỐI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ SANG TÊN SỔ ĐỎ 

Hiện nay, người dân đang thực hiện các thủ tục hành chính. Nhưng sẽ có một số trường hợp thủ tục hành chính bị làm khó, bị ngăn chặn. Vậy lúc này người dân nên làm gì? Cần phải soạn đơn như thế nào? Mẫu đơn ra sao để được chấp nhận giải quyết việc của bản thân. Dưới đây là mẫu đơn Luật Việt Chính muốn gửi đến bạn đọc tham khảo thêm. 

* Đơn kiến nghị là gì? 

Đơn kiến nghị là một văn bản dùng để trình bày ý kiến hay nguyện vọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức về một vấn đề nào đó liên quan đến việc thực hiện đường lối, chủ trương hay chính sách pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chính đáng của những cá nhân, cơ quan, tổ chức đó.

* Mẫu đơn đơn kiến nghị giải quyết đất đai 

Đơn kiến nghị giải quyết đất đai là mẫu đơn được cá nhân soạn thảo gửi tới cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị về quá trình giải quyết đất đai như sang tên, cấp sổ…để cơ quan có thẩm quyền xem xét, và đưa ra biện pháp xử lý về kiến nghị giải quyết đất đai của người kiến nghị. 

* Mẫu đơn kiến nghị trong trường hợp bị từ chối giải quyết hồ sơ sang tên sổ đỏ: 

TẢI: Đơn kiến nghị trong trường hợp bị từ chối giải quyết hồ sơ sang tên sổ đỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Kính gửi:        Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/thành phố – Chi nhánh quận/huyện

Tôi là: ………………………………………………………….

Sinh năm: ……………………………………………………..

Căn cước công dân số ……………………………. do …………….. cấp ngày ………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………..

Tôi viết đơn này để đề nghị Quý cơ quan nội dung như sau:

Vợ chồng tôi mua được tài sản đấu giá theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số công chứng: ……………….. quyển số …………………….. do Văn phòng công chứng ……………….. chứng nhận ngày ………………. Tài sản đấu giá là Toàn bộ quyền sử dụng đất có diện tích …………… m2 và tài sản gắn liền với đất của ông ……………….. và bà ………………….. tại ………………………… ………………………………..; theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số: …………………… do UBND quận/huyện ………………………. cấp ngày ……………………., số vào sổ cấp giấy chứng nhận: ……………………; hồ sơ gốc số …………………….. cấp ngày …………………. theo Quyết định số ……………………….. cho ông ……………………. và bà ……………………. Ngày ……………………., thông qua người được ủy quyền, vợ chồng tôi đã nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/thành phố……. – Chi nhánh quận/huyện……. theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số …………………… Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày ………………………….. Đến nay thậm chí hồ sơ của vợ chồng tôi còn chưa được chuyển sang cơ quan thuế nhưng không có bất cứ thông báo nào được gửi tới tôi. Theo tìm hiểu của tôi, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho biết tôi phải liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận/huyện……….. để xác minh về việc giải quyết đơn thư khiếu nại của ông ………………………… thì mới tiến hành giải quyết hồ sơ.

Việc Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận/huyện…………. có công văn đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/thành phố…… – Chi nhánh quận/huyện …………………………… phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ điều tra, xác minh không nằm trong các trường hợp để từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Khoản 1, điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về các trường hợp từ chối hồ sơ như sau:

Tham khảo: Mẫu Công văn yêu cầu nghiệm thu

 “Bổ sung Điều 11a như sau:

“Điều 11a. Từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

a) Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ;

b) Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định;

c) Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật;

d) Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo;

đ) Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất;

e) Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

2. Trường hợp có căn cứ từ chối hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, gửi văn bản kèm theo hồ sơ cho người nộp hoặc chuyển văn bản và hồ sơ đến bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân cấp xã để trả lại cho người nộp.”

Pháp luật cũng không có quy định về quyền tạm dừng giải quyết hồ sơ trong trường hợp này. Với tư cách là một cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Quý cơ quan cần thượng tôn pháp luật, không được tự đặt ra các quy định gây khó khăn cho người dân. Tôi ghi nhận thiện chí của Quý cơ quan khi thông báo cho tôi biết về những thông tin liên quan tới đề nghị của phía Cơ quan cảnh sát điều tra. Việc Quý cơ quan gửi công văn tới Cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ nội dung yêu cầu là quyền của Quý cơ quan nhưng tôi xin lưu ý rằng: Cơ quan cảnh sát điều tra không phải cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại, không phải cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai (chỉ có Tòa án nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân có thẩm quyền được giải quyết tranh chấp đất đai). Vì vậy, ngay cả trong trường hợp Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu từ chối/tạm dừng việc đăng ký biến động đối với Tài sản đấu giá nêu trên thì việc thực hiện yêu cầu đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vợ chồng tôi vẫn phải được tiến hành theo quy định. Trong trường hợp này, thậm chí Cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đề nghị cung cấp thông tin liên quan, chưa hề có một ý kiến nào về việc ngăn chặn. Trên thực tế, tố giác của ông ……….. cũng không liên quan đến chủ cũ của tài sản và vợ chồng tôi nên việc căn cứ vào những đơn từ này là vô căn cứ, thể hiện sự tùy tiện không được phép có trong hoạt động của một cơ quan nhà nước.

Việc thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là căn cứ trên phán quyết của tòa án, quyết định của cơ quan thi hành án dân sự và kết quả mua bán tài sản đấu giá công khai minh bạch. Đây là hoạt động đảm bảo cho sự thượng tôn pháp luật, góp phần giảm tỉ lệ nợ xấu, làm trong sạch nền kinh tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc ngăn cản người trúng đấu giá thực hiện quyền của mình một cách vô căn cứ, trái pháp luật như đã phân tích là hành vi đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Vì vậy, tôi đề nghị Quý cơ quan thực hiện giải quyết hồ sơ cho vợ chồng tôi theo quy định của pháp luật. Trường hợp tạm dừng/từ chối giải quyết hồ sơ thì đề nghị Quý cơ quan thực hiện theo quy định tại Điều 19, Nghị định 61/2018/NĐ-CP và các quy định có liên quan. Rất mong Quý cơ quan có sự đánh giá công tâm, hợp pháp, hợp lý và thực hiện yêu cầu chính đáng của công dân theo quy định, tránh để xảy ra khiếu nại, kiện cáo kéo dài, vượt cấp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                                      

Người làm đơn

 

Bài viết liên quan