Thủ tục mở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

THỦ TỤC MỞ NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP

Ngày nay, phụ huynh luôn muốn lựa chọn những dịch vụ giáo dục tốt nhất cho con mà không cần quan trọng đó là trường công hay trường tư. Bằng những ưu điểm nổi trội như là phương pháp giáo dục sáng tạo, tiên tiến, chú trọng tới sự phát triển của từng cá nhân, chú trọng sức khoẻ tâm lý của trẻ, luôn tạo môi trường cởi mở, thoải mái mang lại cảm giác gần gũi như gia đình cho trẻ, nhóm trẻ hay trường mẫu giáo độc lập tư thực đang là những lựa chọn ưu tiên hàng đầu của phụ huynh khi chuẩn bị hành trình tới trường cho con. Có lẽ vì vậy, mà ngày càng có nhiều hơn nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được mở ra trên khắp cả nước. Vậy điều kiện và thủ tục mở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được quy định như thế nào?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật giáo dục năm 2014;

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởiNghị định 135/2018/NĐ-CP) quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁP ĐỘC LẬP TƯ THỤC LÀ GÌ

Nhóm trẻ là nơi tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em trong độ tuổi từ 03 tháng đến 36 tháng tuổi.

Lớp mẫu giáo độc lập tư thực là nơi tô

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP

Điều kiện mở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được chia làm hai loại bao gồm:

– Nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ;

– Nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Điều kiện đối với nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ

Theo quy định tại Mục 1, Chương 2, Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục, quy định các điều kiện thủ tục đăng ký hoạt động đối với nhóm trẻ độc lập tối đa 07 trẻ như sau:

Chủ nhóm trẻ

Chủ nhóm trẻ là cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ.

Tiêu chuẩn:

– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Phẩm chất, đạo đức tốt

– Dưới 65 tuổi;

– Sức khỏe tốt;

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Như vậy, chủ nhóm trẻ phải là cá nhân, và đang trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt. Đặc biệt, chủ nhóm trẻ không bắt buộc phải là giáo viên hay không cần yêu cầu về bằng cấp mà chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (tốt nghiệp cấp ba) trở lên.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng thuê nhà để làm thủ tục mở lớp mẫu giáo tư thục

Người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

Người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ theo sự thỏa thuận, phân công của chủ nhóm trẻ.

Tiêu chuẩn người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em:

– Là giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non.

Cơ sở vật chất

Phải bảo đảm các điều kiện tối thiểu như sau:

– Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có diện tích tối thiểu là 15 m2;

– Bảo đảm an toàn, thoáng, mát;

– Có đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ em;

– Có đủ đồ dùng và các thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em;

– Có đủ nước uống và nước sinh hoạt cho trẻ em hằng ngày;

– Có phòng vệ sinh và thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ em;

– Có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tổ chức nhóm trẻ

– Trẻ em trong nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ có độ tuổi từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi.

– Một người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tối đa 02 trẻ em từ 03 – 12 tháng tuổi hoặc tối đa 03 trẻ em từ 12 – 36 tháng tuổi.

– Mỗi nhóm trẻ có không quá 01 trẻ em khuyết tật.

Điều kiện đối với nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Cơ cấu, tổ chức nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập bao gồm:

– Chủ cơ sở;

– Quản lý chuyên môn;

– Giáo viên, nhân viên (nếu có) và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Theo quy định tại Mục 2, Chương 2, Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục, quy định các điều kiện thủ tục đăng ký hoạt động đối với nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ, lớp mẫu giáo độc lập như sau:

Chủ cơ sở

Chủ cơ sở là cá nhân hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức đứng tên xin phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Tiêu chuẩn

– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Phẩm chất, đạo đức tốt;

– Dưới 65 tuổi;

– Sức khỏe tốt;

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Như vậy, chủ cơ sở của nhóm trẻ có quy mô trên 07 trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có thể là cá nhân hoặc cá nhân đại diện tổ chức. Và phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ tuổi lao động, phẩm chất, đạo đức và sức khỏe. Đặc biệt, chủ cơ sở cũng không bắt buộc phải là giáo viên hay có yêu cầu về trình độ bằng cấp, mà chỉ cần đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bằng cấp ba) trở lên.

Quản lý chuyên môn

– Phẩm chất đạo đức tốt;

– Có sức khỏe tốt;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Theo quy định, quản lý chuyên môn có thể được kiêm nhiệm bởi chủ sở hữu, giáo viên, nhân viên tại cơ sở nếu đủ điểu kiện. Quản lý chuyên môn không bị giới hạn về độ tuổi nhưng lại có yêu cầu về bằng cấp, trình độ và kinh nghiệm.

Giáo viên, nhân viên

– Giáo viên phải đạt trình độ tiêu chuẩn theo quy định: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non.

– Giáo viên phải được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật (nếu tiếp nhận trẻ khuyết tật).

Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn

– Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn;

– Diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em;

– Có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em;

– Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, an toàn;

– Bảo đảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em.

Trang thiết bị

Đối với một nhóm trẻ độc lập

– Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn để ngủ, dụng cụ đựng nước uống, đồ dùng, đồ chơi và giá để, giá để khăn và ca, cốc, có đủ bô đi vệ sinh và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi – tập có chủ đích;

– Tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em, gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ; sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

Đối với một lớp mẫu giáo độc lập

– Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ em ngồi (đặc biệt đối với trẻ em 05 tuổi): một bàn và hai ghế cho hai trẻ em; một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; đồ dùng, đồ chơi và giá để; bình đựng nước uống, nước sinh hoạt; tài liệu cho hoạt động chơi và học có chủ đích.

– Đối với lớp bán trú: Có chiếu hoặc giường nằm, chăn, gối, màn, quạt;

– Tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ em; sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ em trong ngày; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

Tham khảo: Giáo viên tiểu học có được dạy thêm không?

HỒ SƠ THÀNH LẬP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP

– Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

– Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em.

TRÌNH TỰ THÀNH LẬP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại UBND xã nơi mở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Có 02 phương thức nộp hồ sơ bao gồm:

– Nộp trực tiếp

– Nộp qua đường bưu điện

Bước 3: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

– Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập;

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do.

Bài viết liên quan