Mẫu công văn xin gia hạn thanh toán

MẪU CÔNG VĂN XIN GIA HẠN THANH TOÁN

Trong hoạt động kinh doanh, việc chậm thanh toán giữa công ty và các đối tác, khách hàng là điều không thể tránh khỏi. Khi tình huống chậm thanh toán xảy ra, việc gia hạn thanh toán là điều cần thiết, vừa giúp Công ty chủ động về thời gian chuẩn bị về mặt tài chính, vừa không làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty. Vậy mẫu công văn xin gia hạn thanh toán như thế nào, bài viết sau đây của Việt Chính Luật sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc trên.

1. Công văn xin gia hạn thanh toán là gì?

Công văn là một loại văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là công cụ giao tiếp chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân.

Tham khảo bài viết: Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Công văn xin gia hạn thanh toán là văn bản hành chính của cơ quan, doanh nghiệp, nhằm gửi tới các đối tác, bạn hàng – những chủ thể mà cơ quan, doanh nghiệp đang đến hạn phải thanh toán khoản nợ mà cơ quan, doanh nghiệp đang đến hạn phải thanh toán. Nói cách khác, công văn xin gia hạn thanh toán cũng chính là văn bản giãn nợ hay văn bản khất nợ.

Công văn xin gia hạn thanh toán

2. Mẫu công văn xin gia hạn thanh toán

TẢI VỀ

CÔNG TY ……….

————————

Số …../…../CV-GH/HLT

V/v: Xin gia hạn thanh toán

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

——-o0o——-

 

…….., Ngày … tháng … năm …

 

KÍNH GỬI: ………………………………

Căn cứ theo Biên bản đối chiếu công nợ ký ngày …./…./….. giữa Công ty ………… và Công ty …………..;

Căn cứ vào cam kết của Công ty ………….. đã xác nhận vào biên bản trên với nội dung: “ Hẹn Công ty thanh toán từ ngày …./…. đến …/…/…., thanh toán ….%”.

Theo Biên bản đối chiếu công nợ, Tổng số tiền công ty chúng tôi còn  phải thanh toán cho Quý Công ty là ………….. đồng (Bằng chữ: ……………./.).

 Như vậy, theo đúng nội dung biên bản trên, chậm nhất trong ngày …/…/…. Công ty chúng tôi phải thanh toán cho Quý Công ty số tiền là …… đồng (Bằng chữ: …………./.)

Tuy nhiên đến ngày hôm nay …./…/…. sau nhiều lần Quý công ty đề nghị thanh toán, Công ty chúng tôi vẫn chưa thanh toán số tiền trên đúng lịch hẹn trên cho Quý Công ty.

Vậy bằng công văn này, Công ty ……………. cam kết sẽ thanh toán số tiền ……. đồng (Bằng chữ: …………/.) trước …. giờ 00 phút ngày … tháng … năm ….. Đối với số tiền còn lại, chúng tôi cam kết sẽ thanh toán trong vòng …. ngày kể từ ngày Quý Công ty yêu cầu thanh toán.

Kính mong nhận được sự phản hồi sớm của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như kính gửi;

–         Lưu VP.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

3. Những lưu ý khi soạn công văn gia hạn thanh toán

a. Về nội dung của công văn gia hạn thanh toán: bạn có thể tùy thuộc vào tình trạng, mối quan hệ của công ty với các đối tác, khách hàng để soạn công văn sao cho phù hợp, tuy nhiên cần phải có các nội dung tối thiểu sau đấy:

– Nội dung chính công văn: thể hiện việc đề nghị được gia hạn thêm thời hạn thanh toán;

– Thời hạn thanh toán đã đến hạn; 

– Lý do chậm thanh toán;

Tham khảo bài viết: Mẫu đơn xin xác nhận số nhà mới nhất năm 2024

– Thời gian cam kết sẽ thanh toán theo đề nghị; 

b. Về hình thức: Công văn phải có đủ các thành phần sau đây:

– Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

– Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

– Số, ký hiệu của văn bản.

– Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

– Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

– Nội dung văn bản.

– Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

– Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

– Nơi nhận.

Trên đây là bài viết về mẫu công văn xin gia hạn thanh toán. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 0987.062.7570911.111.099.

 

Bài viết liên quan