Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố

THỦ TỤC DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Ở KHÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ. Theo quy định của pháp luật xe máy chuyên dùng được mua bán, được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải làm thủ tục di chuyển, đăng ký sang tên chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Vậy hồ sơ di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm những gì? Trình tự thực hiện như thế nào?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

– Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

XE MÁY CHUYÊN DÙNG LÀ GÌ?

Khái niệm xe máy chuyên dùng được quy định tại Khoản 20 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, cụ thể:

“ Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.”

Theo đó, xe máy chuyên dùng là khái niệm dùng để gọi chung đối với các phương tiện xe máy được dùng trong công trình xây dựng, trong hoạt động nông nghiệp hoặc lâm nghiệp hiện nay. Bên cạnh đó, xe máy chuyên dùng còn bao gồm cả những phương tiện xe máy được sử dụng trong công an, quân đội mà có tham gia giao thông đường bộ. Hiện nay, các loại xe máy chuyên dùng ít tham gia giao thông đường bộ nên nhiều người khi nghe nhắc đến cụm từ “xe máy chuyên dùng” có sự nhầm lẫn với các phương tiện tham gia giao thông khác.

Tham khảo: Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu

HỒ SƠ DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Ở KHÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Khoản 1 Điều 12 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định hồ sơ di chuyển đăng ký bao gồm:

– Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu số 9 Phụ lục 2;

– Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu theo quy định:

Giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những giấy tờ sau:

+ Hợp đồng mua bán, cho tặng hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;

+ Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định của pháp luật;

+ Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định xuất, bán hàng dự trữ quốc gia của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Giấy chứng  nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

TRÌNH TỰ THỰC HIÊN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Ở KHÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và có kết quả thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện lại;

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, thu lại biển số, cắt góc phía trên bên phải Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, vào Sổ quản lý và trả hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký cho chủ sở hữu.

– Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tham khảo: Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG TỪ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC CHUYỂN ĐẾN

– Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Mẫu số 2 Phụ lục 2;

– Bản chính Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp theo quy định, kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Ở KHÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đến

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và có kết quả thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện lại;

– Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải và chủ sở hữu xe máy chuyên dùng thực hiện theo quy định.

– Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm có 02 thủ tục:

Thứ nhất, thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Thứ hai, thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến.

Tham khảo: Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn

Bài viết liên quan