Trọn gói thành lập công ty cổ phần tại Khánh Hòa mới nhất năm 2023

TRỌN GÓI THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI KHÁNH HÒA MỚI NHẤT NĂM 2023

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, giáp với tỉnh Phú Yên về hướng Bắc, tỉnh Đắk Lắk về hướng Tây Bắc, tỉnh Lâm Đồng về hướng Tây Nam, tỉnh Ninh Thuận về hướng Nam và Biển Đông về hướng Đông; có mũi Hòn Ðôi trên bán đảo Hòn Gốm huyện Vạn Ninh, là điểm cực Ðông trên đất liền cũng là nơi đón đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trên đất nước ta. Những đặc điểm địa hình của Khánh Hoà không chỉ tạo ra những cảnh quan phong phú và đa dạng vừa mang tính đặc thù của mỗi tiểu vùng, mang tính đan xen và hoà nhập mà còn là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế. Vì vậy, đăng ký thành lập Công ty Cổ phần tại Khánh Hòa mang đến rất nhiều lợi ích. Bài viết dưới đây, Việt Chính Luật sẽ phân tích tới Quý khách hàng về đặc điểm, hồ sơ và thủ tục để thành lập Công ty Cổ phần tại Khánh Hòa theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất.

1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY CỔ PHẦN

Tính chất pháp lý của Công ty cổ phần được quy định từ Điều 111 đến Điều 176 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, Công ty cổ phần có những đặc điểm như sau:

Về số lượng: cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân;

Về trách nhiệm khoản nợ và nghĩa vụ tài sản: Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;

Về tư cách pháp nhân: Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, do đó công ty có đủ các đặc điểm của một pháp nhân: được thành lập một cách hợp pháp, có cơ cấu tổ chức rõ ràng, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và nhân danh mình trong các quan hệ pháp luật một cách độc lập;

Về phương thức huy động vốn: Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty;

Về vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

+ Thời hạn góp vốn: Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn;

+ Trường hợp không góp vốn đúng hạn: Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán;

+ Công ty cổ phần được giảm vốn trong 03 trường hợp sau đây:

 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định;
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

+ Công ty cổ phần được tăng vốn bằng các hình thức: tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.

+ Chuyển nhượng cổ phần: Cổ phần được tự do chuyển nhượng. Trừ trường hợp, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Về cơ cấu tổ chức: Công ty cổ phần được chọn một trong hai mô hình sau đây:

 + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Số vốn pháp định khác với vốn điều lệ, vốn kinh doanh của công ty.

Lưu ý: Doanh nghiệp tại Khánh Hòa dù không phải kê khai mức vốn pháp định nhưng vẫn cần phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định đối với các ngành nghề kinh doanh đặc thù. Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định được quy định cụ thể trong Luật Đầu tư năm 2014 và luật riêng đối với các ngành nghề liên quan.

Tìm hiểu thêm: Những ngày nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định.

2. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI KHÁNH HÒA

Để thành lập Công ty cổ phần tại Khánh Hòa cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– Về chủ thể: cá nhân/ tổ chức muốn thành lập cổ phần phải thuộc đối tượng được quyền thành lập doanh nghiệp. Theo đó, tất cả tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Tìm hiểu thêm: Các trường hợp không thuộc đối tượng được thành lập doanh nghiệp

Về người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ Công ty cổ phần có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Người đại diện của công ty cổ phần có thể đồng thời là đại diện của nhiều công ty khác nhau (không căn cứ vào loại hình hay quy mô doanh nghiệp).

Về tên gọi công ty: Tên công ty bao gồm hai tiền tố: Công ty cổ phần + tên riêng công ty;

Phần tên riêng công ty không thuộc các trường hợp bị cấm sau đây:

+ Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;

+ Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Về trụ sở: Trụ sở chính của Công ty cổ phần là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Lưu ý: Căn cứ điều 3, điều 6 Luật nhà ở năm 2014; Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009 thì doanh nghiệp không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể.

3. THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI KHÁNH HÒA CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Để chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Khánh Hòa, Quý khách hàng cần phải chuẩn bị những thông tin, giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của cổ đông công ty; Người đại diện theo pháp luật của công ty (trường hợp công ty thuê người đại diện theo pháp luật); Trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân thì chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân và văn bản ủy quyền của người đại diện theo uỷ quyền;

– Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty Cổ phần;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Văn bản ủy quyền cho công ty Việt Chính Luật thực hiện thủ tục;

Lưu ý:

 Ngoài các tài liệu trên, quý công ty cần chuẩn bị thêm Các giấy tờ liên quan đến trụ sở công ty như hợp đồng thuê/mượn nhà, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Trường hợp thuê/mượn nhà để làm trụ sở kinh doanh cần thêm Bản sao giấy tờ nhân thân/Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của bên cho thuê trong hợp đồng thuê/mướn. Đây là những giấy tờ cần thiết trong quá trình kiểm tra của cơ quan thuế sau khi thành lập doanh nghiệp từ 7-10 ngày làm việc.

4. CÁC BƯỚC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI KHÁNH HÒA

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để thành lập công ty cổ phần tại Khánh Hòa

+ Lựa chọn ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp trong kinh doanh thương mại bắt buộc phải có nghành nghề kinh doanh. Và ngành nghề kinh doanh ghi nhận trong Đăng kí kinh doanh phải phù hợp với thực tế. Một số ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải có đủ điều kiện thì doanh nghiệp mới được phép hoạt động. Do đó, doanh nghiệp cần phải nắm rõ được ngành nghề kinh doanh của mình cần phải có những điều kiện cần và đủ nào để đi vào hoạt động. Nếu quý khách hàng cần tư vấn thêm về thủ tục và quy trình về xin cấp Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, hãy liên hệ với Việt Chính Luật, chúng tôi sẵn sàng tư vấn!

+ Xác định trụ sở công ty;

+ Xác định vốn điều lệ của công ty;

+ Xác định người đại diện theo pháp luật;

Bước 2: Lập hồ sơ thành lập Công ty cồ phần và Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương;

Sau khi xác định được những thông tin nêu trên, Việt Chính Luật sẽ thay mặt Quý công ty thực hiện thủ tục lập hồ sơ thành lập Công ty cổ phần và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp hiện nay được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia về đăng kí doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả và Nộp tiền đăng bố cáo

Sau khi nộp hồ sơ từ 3-5 ngày, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Quý khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị khoản tiền để nộp lệ phí đăng bố cáo lúc nộp hồ sơ. Lệ phí đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp là 100.000đ.

(Lưu ý: Trong chi phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Việt Chính Luật đã bao gồm khoản phí đăng bố cáo này).

Bước 4: Khắc dấu công ty

Công ty Việt Chính Luật sẽ liên hệ với đơn vị thiết kế mẫu dấu và chuyên khắc dấu công ty, sau từ 1-3 ngày sẽ gửi Quý khách hàng con dấu đúng theo quy định.

Đặc biệt, khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Việt Chính Luật, Quý khách hàng sẽ được miễn phí khắc dấu công ty trị giá 200.000đ.

Bước 5:  Chuyển kết quả đăng kí thành lập doanh nghiệp và hướng dẫn khách hàng các thủ tục pháp lý sau khi thành lập.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp và dấu công ty, Việt Chính Luật sẽ gửi kết quả đến tận tay Quý khách hàng.

Không chỉ vậy, chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng các thủ tục pháp lý khác sau khi thành lập doanh nghiệp như:

+ Tặng bảng hiệu công ty trị giá 150.000đ;

+ Hỗ trợ đăng kí chữ kí số;

+ Hỗ trợ đăng kí tài khoản ngân hàng;

+ Hỗ trợ đăng kí kê khai thuế qua mạng;

+ Hỗ trợ đăng kí hóa đơn điện tử.

Như vậy, sau khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Khánh Hòa ở Việt Chính Luật, kết quả khách hàng nhận được bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Con dấu pháp nhân doanh nghiệp và Giấy xác nhận mẫu dấu của Cơ sở khắc dấu.
 • Điều lệ công ty (Bố cáo thành lập, Giấy chứng nhận góp vốn, Sổ đăng ký thành viên, Đơn đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty).
 • Hóa đơn GTGT.
 • Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Thông báo mở tài khoản ngân hàng lên sở KH&DT.
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
 • Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số.
 • Token kê khai thuế qua mạng

Phí thành lập Công ty cổ phần tại Khánh Hòa của Công ty Việt Chính Luật:

TÊN DỊCH VỤ

BÁO GIÁ

GÓI CƠ BẢN

– Đăng kí thành lập doanh nghiệp;

– Tặng dấu công ty;

– Tặng bảng biển;

– Tặng phí công bố doanh nghiệp.

1.500.000đ

GÓI TOÀN PHẦN

Ngoài các dịch vụ của gói cơ bản, Quý khách hàng sẽ được:

Hỗ trợ đầy đủ các vấn đề pháp lý sau khi thành lập doanh nghiệp về đăng kí chữ kí số, đăng kí tài khoản ngân hàng, đăng kí hóa đơn điện tử, đăng kí trụ sở với cơ quan thuế,…

2.500.000đ

Lưu ý: Hiện nay có rất nhiều các công ty tư vấn về thành lập doanh nghiệp với giá rẻ chỉ vài trăm nghìn đồng. Quý khách hàng cần cân nhắc vì phí đó chưa bao gồm các thủ tục phát sinh khác như công bố thành lập, phí khắc dấu, phí làm bảng biển,… Vì vậy, chi phí cuối cùng khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp có thể phát sinh lên rất nhiều. Quý khách hàng hãy tin tưởng vào Việt Chính Luật vì chúng tôi cam kết thực hiện trọn gói dịch vụ, không phát sinh thêm bất kì khoản thu nào.

Câu hỏi:

 1. Ưu nhược điểm của Công ty cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp khác?

So với các loại hình doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần có ưu điểm về các khía cạnh sau:

Thứ nhất: Nhiều hình thức huy động vốn, theo Luật Doanh nghiệp, Công ty cổ phần được huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại cổ phần khác của công ty.

Thứ hai: Việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông với nhau và với người mua khác linh hoạt, không cần phải có sự đồng ý của các thành viên khác như trong công ty TNHH hai thành viên. Việc này giúp cho các cổ đông tự do chuyển nhượng cổ phần, không bị gò bó từ đó nắm bắt được thời cơ trong kinh doanh.

Thứ ba: Cũng giống như các loại hình công ty khác là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần là pháp nhân nên công ty tự chịu trách nhiệm vô hạn trong về các nghĩa vụ tài chính. Các cổ đông có sự tách bạch giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân nên không phải liên đới chịu trách nhiệm với công ty về các khoản nợ.

Thứ tư: Về khả năng mở rộng loại hình kinh doanh.

Tuy nhiên, so với các loại hình công ty khác, cơ cấu tổ chức, vận hành công ty cổ phần cũng phức tạp hơn rất nhiều. Các vấn đề về tài chính, kế toán và quy trình hoạt động của công ty cũng phải được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, quý khách hàng trước khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp này cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về ưu nhược điểm để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho doanh nghiệp mình.

 1. Những ngành nghề nào không được chọn loại hình công ty cổ phần?

Những ngành nghề không được chọn loại hình công ty cổ phần bao gồm:

– Ngành nghề thuộc lĩnh vực pháp luật: văn phòng luật sư, công ty luật, công chứng, thừa pháp lại; giám định tư pháp – văn phòng giám định tư pháp; kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán; kinh doanh xổ số,…

Tìm hiểu thêm: Những ngành nghề kinh doanh phải lựa chọn loại hình doanh nghiệp theo quy định.

 1. Công ty cổ phần bao gồm những chức danh cơ bản nào, cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất?

Công ty cổ phần bao gồm những chức danh sau đây:

– Giám đốc/Tổng Giám đốc: là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị: là người đứng đầu Hội đồng quản trị – cơ quan đại diện cho các cổ đông thực hiện quyền quản lý đối với hoạt động công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan bầu ra thành viên trong Hội đồng quản trị của công ty, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong các thành viên của Hội đồng quản trị.

– Thành viên Hội đồng quản trị: là cá nhân có đầy đủ quyền thành lập công ty theo quy định và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

– Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên: là người có trách nhiệm kiểm soát việc tuân thủ theo pháp luật và điều lệ công ty, quy chế nội bộ; giám sát việc quản lý công ty của Giám đốc/Tổng giám đốc, và những chức danh quản lý khác.

– Các chức danh chuyên môn khác như kế toán trưởng, thư kí công ty,…

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty.

Trên đây là bài viết về thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Khánh Hòa. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 0987.062.757 – 0911.111.099. 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT CHÍNH LUẬT
Địa chỉ: Tầng 3, nhà số 6, BTT9 Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Email: luatvietchinh@gmail.com
Hotline: 0987.062.757 – 0911.111.099

 

Bài viết liên quan