Quyền lợi của người lao động

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Câu hỏi : Chào luật sư, tôi đang là lao động theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn của công ty B. Tôi đang hưởng lương và phụ cấp tổng cộng 8 triệu/tháng nhưng chỉ đóng bảo hiểm ở mức 5 triệu/tháng. Ngày 29/11/2023, Tôi bị tai nạn lao động có mức tổn hại 45% .Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi được hưởng các quyền lợi gì và ai chi trả các quyền lợi đó?

Trả lời:

Tai nạn lao động là một trong những vấn đề được nhiều người lao động và doanh nghiệp quan tâm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người lao động. Luật sư tại công ty luật TNHH Việt Chính xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được phép trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý: Luật an toàn vệ sinh lao động 2015, Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 5/6/2012 của Bộ Tài chính.

Tham khảo: Một số vấn đề pháp lý nhìn từ tình huống luật lao động

 1. Tai nạn lao động là gì?

  Căn cứ theo khoản 8 Điều 3 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 thì tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

 1. Giám định thương tật.

Cùng với đó  Căn cứ tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: “hồ sơ giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động có giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu kèm theo Thông tư” và Theo quy định đối tượng nộp phí tại Điều 1, Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 5/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa “Người có yêu cầu giám định y khoa phải nộp phí giám định y khoa cho cơ sở thực hiện giám định y khoa theo quy định tại Thông tư này” .

Như vậy từ các quy định trên , Khi bạn đi giám định và có kết luận của Hội đồng giám định y khoa hoặc từ khi bạn điều trị xong có kết luận là 45% thì bạn phải nộp phí giảm định y khoa cho cơ sở thực hiện giảm định y khoa.

 Nhưng căn cứ Tại khoản 1 Điều 42 Luật An toàn vệ sinh , lao động 2015  quy định về Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

“1. Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật này; trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…”

 Và theo Điều 38 về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp- luật an toàn vệ sinh lao động 2015 :

“ Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

 1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;
 2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:
 3. a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;
 4. b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;
 5. c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;
 6. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;
 7. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính gười này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:
 8. a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
 9. b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 10. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất băng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng:
 11. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;
 12. Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội động giảm định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người;

….”

 • Từ kết luận trên bạn sẽ được Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 1. Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe;
 2. Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định;
 3. Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị”

Và theo khoản 3 Điều 47 “Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng, kể từ ngày người lao động được Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liền kề trước đó; trường hợp do tính chất của bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thời gian giám định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.” của Luật này mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Kham khảo: Tham khảo mẫu văn bản kiến nghị về kết luận giám định thương tật

 1. Những chi phí được chi trả

Ngoài được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả , bạn còn được công ty B:

 1. Thanh toán cho bạn phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả. (Điều 38-luật an toàn vệ sinh lao động 2015)
 2. Trả đủ tiền lương cho bạn bị tai nạn lao động nếu bạn phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động
 3. Những chi trả hỗ trợ khác (điều 42 luật an toàn vệ sinh lao động 2015)

– Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động cho bạn tối đa 7 ngày: 540.000 x 7= 3.780.000 VNĐ

– Chi phí hỗ trợ phòng ngừa rủi ro tái phát

– Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho bạn, bạn được hỗ trợ tiền học phí, mức hỗ trợ tối đa là 50% tiền học, không quá 15 lần mức lương cơ sở: 15 x 1.800.000 = 27.000.000 VNĐ

– Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

– Chi đóng bảo hiểm y tế cho bạn khi bạn nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động.

 1. Trợ cấp hàng tháng (Điều 49- luật an toàn vệ sinh lao động 2015).

Gỉa sử bạn đóng bảo hiểm được 20 năm thì trợ cấp hàng tháng mà bạn được hưởng sẽ là:

TCHT= Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động + Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động là 1.044.000 VNĐ

Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động là: 310.000 VNĐ

 • TCHT bạn được hưởng là 1.044.000+310.000=1.354.000 VNĐ
 1. Công Ty B phải Bồi thường lao động cho bạn ( Điều 38 Luật an toàn, vệ sinh lao động) trong trường hợp:

+ Nếu tai nạn không phải lỗi của bạn:( căn cứ khoản 4 điều 38 luật an toàn vệ sinh lao động) Mức suy giảm khả năng lao động của bạn đang là 45% nên mức trợ cấp mà Công ty B phải trả trợ cấp cho bạn một khoản tiền= 1,5 tháng lương + (Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động – 10) x 0,4= 1,5+((45-10)x0.4)=15,5x tháng tiền lương

 • Số tiền cty B bồi thường cho A là: 15,5 x 8.000.000= 124.000.000 VNĐ

+ Nếu tai nạn hoàn toàn lỗi do bạn: (Căn cứ khoản 5 Điều 38 luật an toàn vệ sinh lao động)

Dù tai nạn lao động do lỗi của bạn thì bạn có quyền yêu cầu Công ty B vẫn phải có trách nhiệm chi trả những khoản chi phí về y tế, tiền lương và bồi thường cho bạn theo quy định của pháp luật.

Mức suy giảm khả năng lao động của bạn là 45% nên mức trợ cấp mà Công ty B phải trả trợ cấp cho bạn một khoản tiền = 40% x {1,5 + 0.4 x (45 – 10)} = 6,2 x tháng tiền lương

 • Số tiền cty B bồi thường cho bạn là: 6,2 x 8.000.000= 49.600.000 VNĐ 

Như vậy , bạn được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động chi trả kết quả giảm định suy giảm lao động và công ty B trả đủ tiền lương nếu bạn phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động, hưởng trợ cấp hàng tháng và tiền bồi thường cho bạn dù tai nạn lao động có là lỗi của bạn hay không và các khoản chi phí hỗ trợ khác. Ngoài ra bạn còn được hỗ trợ từ BHYT khi khám tại cơ sở khám chữa bệnh và các hỗ trợ khác từ tổ chức xã hội và cộng đồng.

 Trên đây là bài viết mà công ty Luật Việt Chính gửi đến bạn đọc kham khảo, nếu còn thắc mắc hãy liên hệ cho  chúng tôi qua website này hoặc qua Zalo 0911.111.099 chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc đến quý bạn đọc 24/7. Trân trọng!

 

 

Bài viết liên quan