Tư vấn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên nhanh nhất năm 2023

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHANH NHẤT NĂM 2023

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp phổ biến ở nước ta hiện nay. Bài viết dưới đây, Việt Chính Luật sẽ phân tích tới Quý khách hàng về đặc điểm, hồ sơ và thủ tục để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất.

1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Tính chất pháp lý của Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định từ Điều 46 đến Điều 73 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Định nghĩa: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Đặc điểm:

– Về số lượng: Có 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân;

– Về tư cách pháp nhân: Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân, do đó công ty có đủ các đặc điểm của một pháp nhân: được thành lập một cách hợp pháp, có cơ cấu tổ chức rõ ràng, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và nhân danh mình trong các quan hệ pháp luật một cách độc lập;

– Công ty TNHH không được phép phát hành chứng khoán; Tuy nhiên, công ty TNHH hai thành viên trở lên được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn.

– Về vốn: Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên có sự tách bạch giữa tài sản của các thành viên trong công ty và tài sản công ty; tách biệt các chi tiêu cá nhân, gia đình với các chi tiêu của các chức danh quản lý, điều hành trong công ty; điều này cũng có nghĩa là công ty chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

– Về cơ cấu tổ chức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong đó, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên


2. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Để thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– Về chủ thể: cá nhân/ tổ chức muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thuộc đối tượng được quyền thành lập doanh nghiệp. Theo đó, tất cả tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.  

Tìm hiểu thêm: Các trường hợp không thuộc đối tượng được thành lập doanh nghiệp

– Về tên gọi công ty: Tên công ty bao gồm hai tiền tố: Công ty TNHH hai thành viên trở lên + tên riêng công ty;

Phần tên riêng công ty không thuộc các trường hợp bị cấm sau đây: Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;  sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Về trụ sở: Trụ sở chính của Công ty TNHH hai thành viên là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Về vốn:

+ Thành viên công ty TNHH hai thành viên góp vốn bằng các hình thức sau đây: tiền đồng, ngoại tệ, vàng, bất động sản, bản quyền sở hữu công nghiệp, quyền sử dụng đất …

+ Thời hạn góp vốn: 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này các thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ góp vốn như đã cam kết (Điều 75 Luật doanh nghiệp 2020).

+ Xử lý phần vốn góp không đúng cam kết:

 • Thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.
 • Thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vón góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

3. THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Để chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quý công ty cần phải chuẩn bị những thông tin, giấy tờ sau:

– Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của danh sách thành viên công ty; Trường hợp thành viên công ty là pháp nhân thì chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

– Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp người đại diện theo pháp luật không đồng thời là thành viên công ty);

– Tên công ty, địa chỉ, vốn, ngành nghề kinh doanh;

Lưu ý: Ngoài các tài liệu trên, Quý công ty cần chuẩn bị thêm Các giấy tờ liên quan đến trụ sở công ty như Hợp đồng thuê/mượn nhà, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Trường hợp thuê/mượn nhà để làm trụ sở kinh doanh cần thêm Bản sao giấy tờ nhân thân/Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của bên cho thuê trong hợp đồng thuê/mướn . Đây là những giấy tờ cần thiết trong quá trình kiểm tra của cơ quan thuế sau khi thành lập doanh nghiệp từ 7-10 ngày làm việc.

4. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Sau đây là thành phần hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của thành viên công ty; người đại diện theo pháp luật của công ty (trường hợp công ty thuê người đại diện theo pháp luật); Trường hợp thành viên là pháp nhân thì chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân và văn bản ủy quyền của người đại diện theo uỷ quyền;

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Văn bản ủy quyền cho công ty Việt Chính Luật thực hiện thủ tục;

5. CÁC BƯỚC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để thành lập doanh nghiệp

+ Lựa chọn ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp trong kinh doanh thương mại bắt buộc phải có nghành nghề kinh doanh. Và ngành nghề kinh doanh ghi nhận trong Đăng kí kinh doanh phải phù hợp với thực tế. Một số ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải có đủ điều kiện thì doanh nghiệp mới được phép hoạt động. Do đó, doanh nghiệp cần phải nắm rõ được ngành nghề kinh doanh của mình cần phải có những điều kiện cần và đủ nào để đi vào hoạt động. Nếu quý khách hàng cần tư vấn thêm về thủ tục và quy trình về xin cấp Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, hãy liên hệ với Việt Chính Luật, chúng tôi sẵn sàng tư vấn!

+ Xác định trụ sở công ty;

+ Xác định vốn điều lệ của công ty;

+ Xác định người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật là người đại diện công ty làm việc với các cơ quan nhà nước, trong các quan hệ dân sự, tố tụng, hành chính, ký vào các văn bản với đối tác…

Bước 2: Lập hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương;

Sau khi xác định được những thông tin nêu trên, Việt Chính Luật sẽ thay mặt Quý công ty thực hiện thủ tục lập hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp hiện nay được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia về đăng kí doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả và Nộp tiền đăng bố cáo

Sau khi nộp hồ sơ từ 3-5 ngày, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Quý khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị khoản tiền để nộp lệ phí đăng bố cáo lúc nộp hồ sơ. Lệ phí đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp là 100.000đ (Lưu ý: Trong chi phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Việt Chính Luật đã bao gồm khoản phí đăng bố cáo này).

Bước 4: Khắc dấu công ty

Luật Việt Chính sẽ thiết kế mẫu dấu và gửi Quý khách hàng xem trước mẫu dấu, sau đó tiến hành liên hệ với đơn vị chuyên khắc dấu công ty để thực hiện việc khắc dấu công ty.

Đặc biệt, khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Việt Chính Luật, Quý khách hàng sẽ được miễn phí khắc dấu công ty trị giá 200.000đ.

Bước 5: Chuyển kết quả đăng kí thành lập doanh nghiệp và hướng dẫn khách hàng các thủ tục pháp lý sau khi thành lập.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp và dấu công ty, Việt Chính Luật sẽ gửi kết quả đến tận tay Quý khách hàng.

Không chỉ vậy, chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng các thủ tục pháp lý khác sau khi thành lập doanh nghiệp như:

+ Tặng bảng hiệu công ty trị giá 150.000đ;

+ Hỗ trợ đăng kí chữ kí số;

+ Hỗ trợ đăng kí tài khoản ngân hàng;

+ Hỗ trợ đăng kí kê khai thuế qua mạng;

+ Hỗ trợ đăng kí hóa đơn điện tử.

Kết quả khách hàng nhận được sau khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Việt Chính Luật:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Con dấu pháp nhân doanh nghiệp và Giấy xác nhận mẫu dấu của Cơ sở khắc dấu.
 • Điều lệ công ty (Bố cáo thành lập, Giấy chứng nhận góp vốn, Sổ đăng ký thành viên, Đơn đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty).
 • Hóa đơn GTGT.
 • Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Thông báo mở tài khoản ngân hàng lên sở KH&DT.
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
 • Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số.
 • Token kê khai thuế qua mạng

Phí thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên của Công ty Việt Chính Luật:

TÊN DỊCH VỤ

BÁO GIÁ

GÓI CƠ BẢN – Đăng kí thành lập doanh nghiệp;

– Tặng dấu công ty;

– Tặng bảng biển;

– Tặng phí công bố doanh nghiệp

1.500.000đ

GÓI TOÀN PHẦN

Ngoài các dịch vụ của gói cơ bản, Quý khách hàng sẽ được:

Hỗ trợ đầy đủ các vấn đề pháp lý sau khi thành lập doanh nghiệp về đăng kí chữ kí số, đăng kí tài khoản ngân hàng, đăng kí hóa đơn điện tử, đăng kí trụ sở với cơ quan thuế,…

2.500.000đ

Lưu ý: Hiện nay có rất nhiều các công ty tư vấn về thành lập doanh nghiệp với giá rẻ chỉ vài trăm nghìn đồng. Quý khách hàng cần cân nhắc vì phí đó chưa bao gồm các thủ tục phát sinh khác như công bố thành lập, phí khắc dấu, phí làm bảng biển, … Vì vậy, chi phí cuối cùng khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp có thể phát sinh lên rất nhiều. Quý khách hàng hãy tin tưởng vào Việt Chính Luật vì chúng tôi cam kết thực hiện trọn gói dịch vụ, không phát sinh thêm bất kì khoản thu nào.


Câu hỏi:

 1. Sau khi thành lập công ty, cần phải đóng những loại thuế nào?

– Thuế môn bài (theo mức vốn điều lệ đăng ký), vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng nộp 2tr/năm, từ 10 tỷ trở lên là 3tr/năm;

– Thuế giá trị gia tăng (theo cân đối đầu ra, đầu vào của công ty);

– Thuế thu nhập doanh nghiệp (chỉ phải nộp khi công ty có lãi, 20% lợi nhuận công ty);

– Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có hoạt động xuất nhập khẩu);

– Thuế tài nguyên (nếu có sử dụng tài nguyên);

– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu kinh doanh ngành nghề đặc biệt hạn chế kinh doanh).

 1. Vốn điều lệ yêu cầu tối thiểu là bao nhiêu?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì vốn điều lệ do doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm (kể cả các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp cũng chỉ cần kê khai đủ mức vốn quy định mà không cần chứng minh hay xác nhận nguồn vốn thực tế).

 1. Các phương thức tăng, giảm vốn điều lệ?

+ Giảm vốn điều lệ: bằng một trong ba cách sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho CSH công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho CSH công ty và Giảm vốn điều lệ theo quy định tại Điều 75 Luật doanh nghiệp 2020 (Điều 87 Luật doanh nghiệp 2020);
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ;

+ Tăng vốn điều lệ : bằng một trong hai cách sau:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.
 1. Có thể đăng kí nhiều ngành nghề kinh doanh không liên quan đến nhau không?

Doanh nghiệp được kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm và không hạn chế số ngành nghề đăng kí. Do đó doanh nghiệp nên đăng kí mở rộng ngành nghề để khi công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh không cần phải đăng kí bổ sung ngành nghề.

 1. Có đặt trụ sở công ty ở chung cư được không?

Căn cứ điều 3, điều 6 Luật nhà ở năm 2014; Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009 thì doanh nghiệp không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể.

 1. Tôi là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên nhưng hiện tại tôi có nhu cầu sang Mĩ du học 2 năm thì có được không? 

Theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn vẫn có thể đi sang Mĩ du học và ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

Trên đây là bài viết về thủ tục thành lập công ty cổ phần? Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 0987.062.757 – 0911.111.099


 

 

CÔNG TY TNHH VIỆT CHÍNH LUẬT
Địa chỉ: Tầng 3, nhà số 6, BTT9 Him Lam Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Hotline 0987.062.757 – 0911.111.099
Email: luatvietchinh@gmail.com

 

 

 

 

Bài viết liên quan