Các mẫu văn bản hành chính thông dụng hiện nay

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG HIỆN NAY

Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công. Dưới đây là một số mẫu văn bản hành chính thông dụng hiện nay.

STT LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TẢI VỀ
1 Văn bản chung TẠI ĐÂY
2 Quyết định cá biệt TẠI ĐÂY
3 Chỉ thị TẠI ĐÂY
4 Thông báo TẠI ĐÂY
5 Kế hoạch TẠI ĐÂY
6 Báo cáo TẠI ĐÂY
7 Biên bản TẠI ĐÂY
8 Tờ trình TẠI ĐÂY
9 Biên bản ghi nhớ TẠI ĐÂY
10 Biên bản thỏa thuận TẠI ĐÂY
11 Giấy mời TẠI ĐÂY
12 Giấy giới thiệu TẠI ĐÂY
13 Giấy nghỉ phép TẠI ĐÂY
14 Phiếu gửi TẠI ĐÂY
15 Phiếu chuyển TẠI ĐÂY
16 Phiếu báo cáo TẠI ĐÂY

Tham khảo: Mẫu Phụ lục gia hạn hợp đồng

Tham khảo: Mẫu hợp đồng tặng cho xe ô tô/xe máy

Tham khảo: Mẫu hợp đồng cho thuê đất

Bài viết liên quan